Bánh kem Hello Kitty

Bánh kem Hello Kitty vẫn chọn chiffon cake làm cốt bánh rồi sau đó trang trí với crème chantilly.

Banh-Kem-Hello-Kitty_BepXiu

Các Món Ăn khác tại BepXiu:

About BepXiu

BepXiu là một blog ẩm thực, làm bánh, làm bếp, món ngon mỗi ngày.